قوانین بسیار ساده

شما حق ندارید کپی کنید
همه چیز دارای قانون است
مطالب برای همه است

مهمترین اصلی که در شرکت ما جریان دارد بی قانونی می باشد شما می توانید از مطالب به هر شکلی که می خواهید استفاده کنید اما حق کپی برداری ممنوع بوده و نمی توان به نام خود منتشر نمود همچنین بستن راه انتشار هم منفی می باشد

شرکت ما قوانین دقیقی دارد همه مواظب باشند که رعایت کنند ما نمی توانیم از چیزی چشم پوشی کنیم هر نکته ای فراموش نمی شود و همه کل رعایت می گردد به امید دیدار

جهت همکاری با ما به یکی از لینک های زیر مراجعه فرمائید.