business manifestion

All the stuff

بهترین هدیه عمر من دیجی کالاست به خاطر خرابکاریهای سطح شهر در این سایت عضو شدم و حالا هدیه بسیار خوبی به من داد هدف من اتحاد است میان سایتهای ایرانی تا به یک مجمع برسد مجمعی که توسط من حمایت شود ما می توانیم با یک هماهنگی به سود بیشتری برسیم

خیرخواهی حربه ای است که دوستان من به کار می گیرند تا من را شکست دهند من که در حسادت فرو رفتم و نمی توانم خود را ترک کنم از همه شما متشکرم که وظایف من را انجام می دهید من باید بروم

to chat with me come to this and choose چت button. we work there from 8 to 20 and live near that store

لحظه ورود آشنایان به فروشگاه ما لحظه زیبایی است ما می توانیم با این جشن به خدایی برسیم

زمانی که کافینت داشتم برای جلوگیری از این که من قیمت بالایی بگیرم هر کاری می کردند حالا قیمتها همان قدر شده که من مطالبه می کردم و جالب این است که در لوازم تحریر ما برای قیمتی که ما معادل نرخ اتحادیه گرفته بودیم از ما شکایت شده و چون ۴۰۰۰ تومان تخفیف دادم شکایت پذیرفته شد

برای تولدم مدادرنگی می خواستم مشاور مقدارش را توصیه کرد آنها سعی کردند مشابه عدد تولد من را در چیزهایی که ارزشی نداشت تکثیر کنند مثلا من یک صد دلاری گرفتم سعی کردند در چیزهای دیگر عدد ۱۰۰ را شبیه سازی کنند تا از مقدار آن کم شود آنها قبول ندارند که من انحصار داشته باشم حتی شمع من را به صورت عددی ندادند چون معنای خاصی می داد