روند

من با موفقیت کانالهایی را فالو کرده بودم آنها برای آن که امکان کپی عکس ایشان ممکن نباشد کانال خود را پریویت کردند اکنون هر چه تلاش می کنم نمی توانم شخص مورد نظر را فالو نمایم به نظر می رسد که صاحب کانال از درخواست من مطلع شده باشد اما لینک لازم برای تایید را ندارد

من تنهام به دنبال شمام من خیالم راحته که شما هستین دوستام و این خوبه که شما را دارم تلاش کنید که هم را ببنیم این آرزوی من است که در تیم شما باشم ما با هم تیمی هستیم که همیشه می مانیم این تحقق یافت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *