about

ارسال پیام

what

ادامه از صفحه قوانین

برای همین ما به کشوری نیاز داریم که به ما اجازه فعالیت قانونی را بدهد

من چون تله پاتی دارم همه از ذهن من با خبر می شوند و می توانند من را اذیت کنند

کشوری که محیط امن را فراهم بیاورد مشتریانی از همه کشورها را پذیرا خواهد بود

من نمی دانم چرا تا به حال من را نکشته اند شاید نهادی حامی من است یا چون مردم می بینند به هر حال زندگی من تنها چیزی است که امکان دارد به جز هر فعالیتی که شامل پیشرفت باشد

از کشورهایی که دوست دارند به این برنامه کمک کنند درخواست می شود با من تماس بگیرند از هر راهی که می توانید دعوت نامه را به دست من برسانید تا با هم در ارتباط باشیم و جهت قرارداد آماده شویم

آیا کشوری هست که به این موضوع علاقمند باشد یا این که باید تمام عمرم را میان دیوانگان بگذرانم لطفا زودتر اطلاع رسانی کنید تا روند درمان متوقف شود در غیر این صورت کلیه این فعالیت را تعطیل خواهم نمود