شبکه اجتماعی جدید

ایکس هم مانند پیشینیان نتوانست بر تحریم فائق آید

یوتوپیا شبکه ای که ادعای آزاد بودن می کند هم من را تحت نظر دارد

هنوز هیچ شبکه اجتماعی بعد از یاهو مسنجر ارتباط سریع و مطمئن را فراهم نکرده است

اقدامی که منجر به تعطیلی آن شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *